مطالب زیبا

بیشتر عاشقانه

مطالب زیبا

بیشتر عاشقانه

پیام های کوتاه
پیوندها

۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

دیدین وقتى دستتون رو با کاغذ میبرین،

اذیتتون میکنه،

میسوزه،

از فکرتون بیرون نمیره...

اما مثلا وقتى با چاقو میبرین،

بعداز چند دقیقه فراموش میکنین...!

در واقع کاغذ که از چاقو بّرنده تر نیست...

ولی از کاغذ توقع آسیب رسوندن نداشتیم...

اینم حکایت بعضیاس

که ما ازشون توقع نداریم

ولى

بدترین ضربه هارو بهمون میزنن!


1-عوض کردن آهنگ 

2-همخونی با آهنگ

3-رقص هماهنگ باراننده

4-گذاشتن قند در دهان راننده

5-ﮐﺸﯿﺪﻥِ ﺑﻘﯿﮥ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﯾﺪﻥ ﭘﻠﯿﺲ!

6-ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻨﺪﻩ!

7-ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ به ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻐﻠﯽ!

عقل و دل روزی ز هم دلخور شدند

هردو از احساس نفرت پر شدند....

دل به چشمان کسی,وابسته بود

عقل از این بچه بازی خسته بود....

حرف حق با عقل بود اما چه سود

پیش دل حقانیت مطرح نبود....

دل به فکر چشم مشکی فام بود

عقل آگاه از خیال خام بود....

عقل با او منطقی رفتار کرد

هرچه دل اصرار,عقل انکار کرد....

کشمکش ها بینشان شد بیشتر

اختلافی بیشتر از پیشتر....

عاقبت عقل از سر عاشق پرید

بعد از آن چشمان مشکی را ندید....

تا به خود امد بیابانگرد بود

خنده بر لب از غم این درد بود.....

چقدر 

زندگی قشنگ می شود 

وقتی کسی را داشته باشی

که پا به پای تو 

دیوانگی کند!

آب جوشی که سیب زمینی را نرم میکند، 
همان آب جوشی است که تخم مرغ را سفت می کند. 
مهم نیست چه شرایطی پیرامون شماست. 
مهم این است درون خود چه داری...!!!!
مردم موهای صافشان را فر می‌زنند