مطالب زیبا

بیشتر عاشقانه

مطالب زیبا

بیشتر عاشقانه

پیام های کوتاه
پیوندها

۵ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

تو همیشه شلخته ای

با آمدنت دلم را بهم ریختی 

با رفتنت ذهنم را.......................

خدایا حواست باشد این روزها میگذرند

اما من از این روزهای لعنتی نمی گذرم

آه ، ای شباهت دور!

ای چشم های مغرور

این روز ها که جرات دیوانگی کم است

بگذار باز هم به تو برگردم

بگذار دست کم

گاهی تو را به خواب ببینم

بگذار در خیال تو باشم

بگذار ......

بگذریم!

این روز ها

خیلی برای گریه دلم تنگ است!!

مهم نیست اکنون زندگی ام چگونه می گذرد.

عاشق آن خاطراتی هستم که

تصادفی از ذهنم عبور می کنند و باعث لبخندم می شوند.....

پابلو نرودا

دیر آمدی عزیز

پیش پایت رفت

دلی که برایت تنگ شده بود .....................